بیمه‌های دریایی، از نخستین رشته های بیمه ای است که شرکت بیمه تجارت نو، با بهره گیری از متخصصین بیمه ای و دریایی اقدام به ارائه خدمات در آن حوزه نموده است.
جبران آسیب های وارد بر بدنه و ماشین آلات کشتی ها، و مسئولیت های قانونی ایشان، از جمله مسئولیت های زیست محیطی، آسیب به اسکله ها و بارندازها، مسئولیت بار و … در بیمه های دریایی تحت پوشش قرار می گیرد.

انواع بیمه های دریایی:

بدنه و ماشین آلات
بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی، خسارت های وارد به بدنه یا ماشین آلات و تجهیزات کشتی را تحت پوشش قرار می دهد که بر حسب درخواست مشتری، یکی از کلوزهای انستیتو بیمه گران لندن، به عنوان شرایط عمومی بیمه نامه، مبنای عمل قرار می گیرد.

مهمترین خطرات تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی، از این قرارند:

 1. حوادث دریا(طوفان، اواج سهمگین، موج های مرده)
 2. آتش سوزی و انفجار
 3. به دریا افتادن متعلقات
 4. دزدی دریایی
 5. برخورد با هواپیما، وسایل حمل و نقل زمینی و تجهیزات بندری
 6. زمین لرزه و آتشفشان و صاغقه
 7. تصادم در زمان بارگیری، تخلیه و جابجایی بار و سوخت
 8. ترکیدن دیگ بخار، شکستن شفت ها و عیب های مخفی
 9. سهل انگاری فرمانده و افسران کشتی یا کارکنان
 10. خیانت فرمانده و افسران کشتی یا کاکنان
 11. سهل انگاری تعمیرکاران یا اجاره کنندگانی که از عوامل اجرایی بیمه گزار نباشند
 12. سه چهارم از مسئولیت تصادم کشتی با شناورهای دیگر
 13. زیان همگانی و هزینه های نجات
 14. جنگ و اعتصاب

حمایت و غرامت (P&I)

در این نوع پوشش که با نام P&I در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد، مسئولیت های مالک کشتی در برابر اشخاص ثالث پوشش قرار می گیرد. این بیمه، بر اساس شرایط استاندارد کلوب های بین المللی شاغل در این زمینه صادر می شود.

انواع پوشش های قابل ارائه:

 1. مسئولیت بیمه گزار در برابر اشخاص: در این پوشش، غرامت جرح و فوت کارکنان، مسافران و تعمیرکاران شاغل روی کشتی، و هزینه های مرتبط با مسافران قاچاق تحت پوشش قرار می گیرد.
 2. مسئولیت بیمه گزار در برابر بار کشتی: در این پوشش، خسارت های وارده به بار کشتی، که ناشی از قصور حمل کننده، و در حدود مسئولیت وی باشند، تحت پوشش قرار می گیرد.
 3. مسئولیت بیمه گزار در تصادم ها و تصادف ها: به هنگام برخورد با اسکله و تجهیزات بندری و اشیای شناور یا کشتی های دیگر، آن بخش از خسارت که به دلیل قصور حمل کننده روی داده و در بیمه نامه بدنه و ماشین آلات تحت پوشش قرار نگرفته باشد، در این بخش بیمه می شوند.
 4. مسئولیت بیمه گزار در آلودگی های زیست محیطی: نشت سوخت و روغن، و مواد آلاینده زیست محیطی که در کنوانسیون بین المللی منجر به اعمال جرایمی علیه بیمه گزار می شوند، در این بخش تحت پوشش قرار می گیرند.

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.